Canlı hayvan ithalatı

Canlı Hayvan İthalatı

A- İthal edilen besilik sığırlar etçi ve kombine ırkların saf veya melez erkekleridir. Sütçü ırklarda ise bunların melezleri getirilmemektedir. İthal edilen hayvanların her birinin yaşı 12 aydan küçük ve ağırlığı 300 kilogramdan azdır. Hayvanlar, kendi ırk özelliklerini taşıyan ve herhangi bir fiziki kusur (ayak, göz, kulak vb. kısımlarında) bulunmayan hayvanlardır. Seçilen hayvanların üzerinde bireysel tanımlamayı sağlayan işaret (küpe ve elektronik kulak küpesi/mikroçip) bulunmaktadır. Ayrıca hayvanlar, bireysel tanımlama numarası, yaş, cinsiyet ve ırk bilgileri ile uyumlu kimlik belgesine sahiptirler.İthal edilecek hayvanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık ve teknik şartlarına uygun hayvanlarıdır. Hayvan seçimi bakanlıktan ithalat izni alındıktan sonra bakanlığın gönderdiği veterinerlerle birlikte yapılır.Seçimi yapılan hayvanlar, en geç 45 gün içerisinde Ülkemize gönderilmek üzere yüklemesi yapılmaktadır.

 

Avrupa’dan tedarik ettiğimiz etçi cinsi besi danalar Simental, Charole, Limousin ve Belçika mavisi ırklarından oluşmaktadır. Avusturya’nın yerli ırkı Simental hayvanları doğal yetiştirilmekte ve genetik özellikleri yüksek hayvanlarıdır. İthal edilen besilik sığırlar ının Günlük ortalama kilo artışı 2 kg kadar çıkmakta ve Et randumanları %55’in üzerindedir. 2 katlı özel tırlarımızla 60-70 adet yüklenerek çiftliğinize kadar teslim etmekteyiz.

İthal Damızlık Gebe Düve Kriterleri

İthal edilecek damızlık gebe düveler için sadece ilgili Bakanlık veya yetiştirici birliği tarafından onaylanan verim kayıtları kabul edilmektedir.Seçim işlemi yalnızca yetiştirici , yetiştirici birlikleri/ kooperatifleri tarafından hazırlanan ve ana baba ile verim bilgilerini içeren “Pedigree” belgesine sahip olan gebe düveler arasından yapılmaktadır. İthal edilecek damızlık gebe düveler ; döl kontrolünden (progeny testing) veya genomik değerlendirmeden geçmiş, Toplam Damızlık Değer Endeks güvenirlilikleri (R) en az % 65 olan, aynı ırktan boğa sperması kullanılarak suni tohumlama yöntemi ile tohumlanmış hayvanlarıdır. İthal edilecek damızlık Holstein gebe düveler , BLAD, CVM ve brachyspina hastalıklarından ari hayvanlardır.

İthal edilecek damızlık gebe düvelerin analarının süt verim kayıtları, 305 günlük süreye göre değişklik göstermektedir;

a) Holstein ırklarında: İthal edilecek Holstein damızlık gebe düvelerinin anaların ;1.laktasyon kayıtları süt verimi en az 8000 kg, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 8500 kg; süt yağı ise en az 275 kg olan hayvanlar ithal edilecektir.

 

b) Montofon ırklarında (Brown Swiss) : İthal edilecek Montofon damızlık gebe düvelerinin anaların ;1.laktasyon kayıtları süt verimi en az 6000 kg, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 6500 kg; süt yağı ise en az 235 kg alan hayvanlar ithal edilecektir.

 

c) Simmental ırklarında (Fleckvieh): İthal edilecek Simmental damızlık gebe düvelerinin anaların ;1. laktasyon kayıtları süt verimi en az 6000 kg, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 6500 kg; süt yağı ise en az 235 kg olan hayvanlar ithal edilecektir.

 

d) Jersey ırklarında: İthal edilecek Jersey damızlık gebe düvelerinin anaların 1. laktasyon kayıtları süt verimi en az 6000 kg, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 6500 kg; süt yağı ise en az 300 kg olan hayvanlar ithal edilecektir.

 

e) Avrupa Kırmızısı ırklarında (European Red) İthal edilecek Avrupa Kırmızı damızlık gebe düvelerinin anaların 1. laktasyon kayıtları süt verimi en az 6000 kg, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 6500 kg; süt yağı ise en az 220 kg olan hayvanlar ithal edilecektir.

 

f) Montbeliard ırklarında: İthal edilecek Montbeliard damızlık gebe düvelerinin anaların 1. laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 6500 kg, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 7000 kg; süt yağı ise en az 245 kg olan hayvanlar ithal edilecektir. Etçi ırklara ait gebe düvelerin taşıdıkları şartlar söyledir,

a) Limuzin ırklarında (Limousin) Açık veya koyu kızıl renkli, ağız ve göz çevresi açık renkli olan hayvanlardır.

b) Şarole ırklarında (Charolais) Sarımsı beyaz veya beyaz renkli ve boynuzsuz olan hayvanlardır.

c) Belçika mavisi Kılları; gri-mavi alaca kırçıllı veya beyazdan siyaha kadar farklılık gösteren renklerde dış yapısı çift kat kas görünümlü olan hayvanlardır.

 

İthal edilecek damızlık gebe düvelerin yaş durumları; Montbeliard ırkında 14-25 aylık (420-750 gün), etçi ırklarda 13-26 aylık (390-780 gün), diğer ırklarda ise 13-22 aylık (390-660 gün) yaşlar arasında tohumlanmış ve seçim gününde 3-7 aylık (90-210 gün) gebe olan hayvanlardır.

 

3 aylık gebe düvenin asgari canlı ağırlığı ise aşağıdaki gibi olacaktır;

a) Holstein 470 kg,

b) Brown Swiss 470 kg,

c) Simental (Fleckvieh) 500 kg,

d) Jersey 360 kg,

e) Avrupa Kırmızısı (European Red) 480 kg,

f) Montbeliard 480 kg,

g) Limuzin (Limousin) 530 kg,

h) Şarole (Charolais) 530 kg.

ı) Belçika Mavisi 530 kg