Faaliyetlerimiz

Yatırım Danışmanlığı

Hayvancılık yatırımlarında, yatırımcı kişi ve kuruluşların, yatırım fikirlerine yön verecek iş planlarının hazırlanması, yatırım için kullanılmak istenen finansman kaynaklarının belirlenmesi, inşa edilecek tesisler için tasarım ve çizimlerin yapılması, tasarlanan hayvancılık işletmelerinin inşası, işletme tipine uygun alet, ekipman ve hayvan temini gibi konular Doğagen’in yatırım danışmanlığı hizmet konularıdır.

Proje Danışmanlığı


Hayvancılık sektörünün yeniden modernizasyonu ve standartlarının yükseltilmesi kapsamında sektörü destekleyen Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından uygulanan hibe programlardan, yatırımcı kişi ve kuruluşların maksimum oranda faydalanması için danışmanlık hizmeti sunmak Doğagen’in proje danışmanlığı hizmet konusudur.


Hibe Programları

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (IPARD-TKDK)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun uygulama illeri içerisinde yer alan il sınırlarında yatırım yapmak isteyen kişi ve kuruluşlar için paket olarak hizmet sunan Doğagen, tüm bu süreçleri kendi bünyesinde çalışma yaparak maksimum oranda başarı sağlamaktadır.

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı

Hayvancılık sektörünün desteklendiği bu program kapsamında yatırım yapmak isteyen kişi ve kuruluşların programa müracaat edebilmeleri için de hizmet sunmaktadır.

İşletme Yönetim Danışmanlığı


Hayvancılık işletmelerinde, bakım, yemleme ve sürü idaresi gibi konularda, yıllık işletme danışmanlığı hizmeti veren bir şirket olup

• Barınak kontrollerinin yapılması

• Sürü yönetiminin sağlanması

• Verim analizlerinin yapılması

• İşletme tipine uygun rasyonların hazırlanması

• Periyodik bakım ve sağlık kontrollerinin yapılması

• Yıllık üretim planlamasının yapılması
gibi konu başlıkları, Doğagen’in işletme danışmanlığı hizmet konuları arasında yer almaktadır.


İnşaat Yapım İşleri

Doğagen aynı zamanda tedarikçi de bir firmadır. Hayvancılık sektöründe modern işletmeler inşa etmek Doğagen’in hizmet konuları arasında yer almaktadır

Makine-Ekipman Tedariği

Hayvancılık sektöründe teknolojinin yerinde kullanılması açısından çalışma yapan Doğagen, bu anlamda ulusal ve uluslararası bir çok makine-ekipman firmaları ile çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir.